ساختار خدمات گروه مهر 78

پروژه‌های در حال اجرا

پروژه‌های خرد:

  • باشگاه وصال شهریار

 تاریخ شروع 1395/02/26 
 نوع قرارداد پیمان مدیریت 
 نوع پروژه بازسازی 
 میزان پیشرفت 85 درصد 

 

پروژه‌های کلان:

  • مدیریت بانک کشاورزی استان کرمانشاه

 تاریخ شروع 1395/06/20 
 نوع قرارداد پیمانی
 نوع پروژه تکمیل ساختمان
 میزان پیشرفت 20 درصد 

 


صفحات: 1 2