ساختار خدمات گروه مهر 78

پروژه‌های خاتمه یافته

  • پروژه اجرای کانال تأسیسات بانک کشاورزی

  • پروژه نصب بالابر ساختمان مرکزی بانک کشاورزی

  • عملیات زهکشی سایت بانک کشاورزی

  • تخریب و خاکبرداری، تجهیز کارگاه و دریافت پروانه ساخت پروژه مهرگان 1 (شهید بهشتی کرج)

  • گودبرداری و خاکبرداری پروژه مهرگان 3 (مدرس مشهد)