ساختار خدمات گروه مهر 78

خط مشی کیفی

این شرکت با بهره‌مندی از پیشینه مطلوب و تجارب ارزشمند مدیران در صنعت ساختمان بر آن است تا یكی از پیشگامان سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز در پروژه‌های ساختمانی كشور باشد كه با اتكاء به كارآمدی سازمانی و دانش فنی متخصصین خود و بهره‌گیری از مناسب‌ترین فناوری‌های روز دنیا نسبت به احداث ساختمان و تجهیزات جانبی با كیفیت مطلوب و منطبق با نظر مشتریان اقدام نماید.

در این راستا بهبود مستمر به عنوان ركن اساسی جهت حفظ و افزایش رضایت‌مندی و كسب اعتماد مشتریان قرار گرفته و باعث ارتقاء بهره‌وری و برقراری ارتباط دوسویه و مناسب با مشتریان به منظور ایجاد ارزش افزوده شده و با توجه به تلاش شركت برای بکارگیری آخرین دستاوردهای تخصصی فنی و علمی در دسترس باعث بهبود كارایی كاركنان از طریق آموزش، بهینه سازی مستمر می‌گردد.

ارتقاء برند شرکت: معرفی هویت محصول حائز اهمیت بوده و در کنار هویت دادن طرح -لزوم ابداع و نو آوری -استفاده از طرح های خلاقانه و مبتکرانه -استفاده از المان‌ها و هویت‌های معماری بومی ایرانی و اسلامی -همساز با اقلیم -استفاده از فضاهای کاربردی و عملکردی که کارکرد خود را نه تنها حفظ نموده بلکه به نیاز های ضروری امروز نیز پاسخ مناسب می‌دهد و می‌تواند جایگاه برند شرکت را حفظ و ارتقاء بخشد و در بلند مدت بازار را تحت تاثیر قرار دهید.

افزایش سطح رضایت مشتریان از طریق رعایت صداقت، درستكاری و پایبندی به اخلاق و اصول كسب و كار و بهره‌گیری از پیشنهادات مطلوب آنان در جهت ارتقاء كیفیت تولید، توجه به صیانت همه جانبه از نیروی انسانی به عنوان باارزش ترین سرمایه شركت از طریق سازماندهی مناسب، افزایش انگیزه‌ها، ارتقاء شایستگی كاركنان از طریق آموزش و پرورش فنی و رفتاری آنان و ترویج فرهنگ مشاركت همگانی  ، افزایش سطح درآمدها و سوددهی مناسب و بهره‌گیری مناسب از منابع و ایجاد رویكرد صرفه‌جویی جهت نیل به اهداف ،برنامه‌ریزی مستمر در جهت اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مرتبط با بهبود مستمر سیستم مدیریت كیفیت  ،دستیابی به بهترین فناوری‌ها و كیفیت بالاتر محصولات جهت رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در استراتژی شركت.

اینجانب ضمن تعهد به كلیه موارد فوق و حمایت كامل از اجراء مفاد این خط‌مشی و بازنگری اثربخشی آن در جلسات بازنگری مدیریت از تمامی كاركنان محترم انتظار دارم تا در سایه هم‌دلی، هم‌فكری، و همكاری با تلاش و جدیت خود درزمینه اجرای كامل آن را فراهم آورند و با كمك خداوند متعال و استعانت از حضرت ولی عصر (عج) توفیق خدمت بیشتر و با كیفیت‌تر به عموم مشتریان را خواستاریم.

سعید اکبر زاده              
 مدیر عامل